Польові випробування ґрунту

Польові випробування ґрунту  є складовою частиною комплексу інженерно-геологічних вишукувань. Дана процедура виконується до початку будівельних робіт безпосередньо на ділянці під забудову. Також  випробування проводяться і на ділянці, де є старий фундамент, який може слугувати основою для зведення нової будівлі.  Особливо  важливо проведення  геологічних вишукувань при будівництві багатоповерхових споруд  складної конфігурації.  Якщо в процесі підготовки  до будівництва зігнорувати  геологічні вишукування, то наслідком цього може бути поява тріщин і деформацій  в будівлі  і навіть повне руйнування об’єкта. Наразі інженери-геологи використовують сучасне обладнання для дослідження ґрунту, що дозволяє отримати максимально точні дані про склад ґрунту, його стійкість, питомий опір, фізико-механічні властивості тощо. Досвід і технічна база компанії «Топограф»  дозволяє забезпечити максимально високий рівень проведення польових випробувань ґрунту на всій території України.  Наші спеціалісти проведуть роботи з врахуванням площі ділянки, його рельєфних і геологічних особливостей.

Цілі польових випробувань ґрунту

Проведення польових випробувань ґрунту  необхідне для виконання таких задач:

 • Вивчення масивів ґрунтів, складання геологічного розрізу ґрунту, визначення ґрунтових лінз;
 • Визначення різноманітних властивостей ґрунту в природних умовах: геофізичних, деформаційних і їх міцності;
 • оцінка мінливості ґрунту під впливом зовнішніх факторів;
 • оцінка опорної здатності свай для даної ділянки;
 • проведення моніторингу за періодичними змінами геомеханічних властивостей намитих і насипаних ґрунтів;
 • визначення динамічної стійкості водонасичених ґрунтів;
 • визначення рівня залягання ґрунтових вод;
 • отримання даних для складання проєкту фундаменту;
 • оцінка опорної здатності майбутнього фундаменту.

Взагалі, польові випробування ґрунту комплексно з лабораторними аналізами і  геофізичними дослідженнями  дають всі необхідні дані щодо  геології робочої ділянки.

Методи польових випробувань

Впродовж всього періоду розвитку інженерно-геологічних досліджень  було розроблено багато різних методів випробувань ґрунту.  Основними і найбільш застосовуваними на  практиці  є:

 • статичне зондування – виконується за допомогою спеціальної установки, основою якої є зонд. Завдяки спеціальному механізму він рівномірно втискується в ґрунт. На зонд встановлюються спеціальні датчики, які передають на відповідне обладнання необхідні дані;
 • динамічне зондування – на відміну від статичного зондування, яке ґрунтується на рівномірному втисканні зонда, цей метод є «ударним», оскільки  зонд вбивається в грунт спеціальним молотом. Вага молота, висота його підйому, частота ударів залежать від геологічних умов досліджуваної місцевості;
 • штампові випробування ґрунту – цей метод був розроблений щонайперше для оцінки деформаційних властивостей ґрунту і його усадки під дією штампа. Суть методу полягає в тому, що спеціальний жорсткий штамп під дією домкрата втискується в ґрунт. Параметри деформації ґрунту обчислюються за даними усадки штампа на кожній окремій стадії навантаження;
 • спайний метод – найактуальніший для густозаселеної місцевості з високою щільністю забудови. Для цього використовують три види свай: стандартні, еталонні та сваї з наконечником, який  має форму зонда.  Зазвичай, даний метод застосовується для будівництва фундаментів на сваях. Принцип роботи аналогічний до статичного і динамічного зондування, але відрізняється від них інструментом занурення в ґрунт.

Статичне зондування ґрунту

Статичне зондування є новаторським методом випробування ґрунту в польових умовах. Його широко застосовують в геологічних вишукуваннях, так як дана процедура дозволяє отримати точні дані про стійкість ґрунту, карту глибини залягання того чи іншого типу ґрунту, товщини шару ґрунту тощо.  Для проведення статичного зондування використовуються бурові установки або мобільні установки (УСЗ), обладнані спеціальним зондом, що має форму конусного наконечника, прикріпленого до штанги. Спеціальний механізм втискує зонд в ґрунт, а датчики, встановлені на наконечнику, передають необхідні дані на вимірювальні пристрої. Після цього в камеральних умовах проводяться всі необхідні розрахунки результатів зондування.  Компанія «Топограф» володіє необхідною матеріально-технічною базою для проведення статичного зондування в межах Києва і інших регіонах країни. Всі роботи проходять із суворим дотриманням вимог нормативно-методичної документації  України для даного виду робіт.

Основні задачі статичного зондування

Проведення статичного зондування допомагає вирішити сукупність різних задач, які виникають при проведенні геологічних вишукувань. Дана процедура служить для:

 • Проведення первинних досліджень ґрунту для складання подальшого плану буріння свердловин і лабораторних досліджень;
 • Визначення щільності, питомого опору ґрунту та інших геомеханічних властивостей порід на досліджуваній ділянці місцевості;
 • Визначення стійкості шарів із високим рівнем насичення водою;
 • Пошук горизонту залягання скельної основи (особливо для монтажу пальового фундаменту);
 • Встановлення ступеня ущільнення в насипному та намивному ґрунті;
 • Складання докладного розрізу ґрунту з виявленням неміцних прошарків та ґрунтових лінз;
 • Оцінка деформацій ґрунту під впливом зовнішнього навантаження;
 • Виділення однорідних геологічних шарів на ділянці, що є об’єктом досліджень.

Типи ґрунтів, до яких застосовується статичне зондування

Нижче ми наводимо перелік основних видів ґрунтів, для яких статичне зондування забезпечує високу точність результатів. До них належать:

 • скальні ґрунти;
 • всі види мерзлих ґрунтів;
 • піщані і глинисті ґрунти;
 • крупно уламкові ґрунти.

Як бачимо, дані види ґрунтів не забезпечують  ідеальних  умов для будівництва. Саме тому і з’явився метод статичного зондування, створений якраз  для свайних фундаментів. Завдяки отриманим даним про щільність і міцність ґрунту є можливим здійснення оцінки стійкості свай, що утворюють свайний фундамент.

Розрахунок стійкості схилів, укосів та ярів

Безперечно, сприятливою ділянкою для зведення будівлі є рівна поверхня.  Але, водночас, доводиться зіштовхуватися з проєктами, де ділянка під забудову розміщується на схилі або укосі.  Це є причиною додаткових труднощів, оскільки для такого  типу  рельєфу характерними є низький коефіцієнт стійкості і загроза нерідких зсувів і їх наслідків. Внаслідок цього негативного впливу зазнають експлуатаційні характеристики і цілісність будівлі, що може спричинити появу різноманітних деформацій, або ж, навіть, суцільну руйнацію будівлі.  Саме тому перед тим, як розпочати будівництво, важливо звернутися до інженерів-геодезистів. Високий рівень професійності та використання сучасної техніки дозволяють максимально точно визначити коефіцієнт  стійкості схилу. Одержані дані допоможуть визначитися з методом укріплення території для забезпечення надійності будівельного об’єкта.

Можливі причини втрати стійкості схилу

Крім того, оцінювання стійкості ґрунту на схилах, відкосах і ярах дозволить спрогнозувати зміни цієї стійкості, викликані будівництвом і іншими чинниками. Наприклад, втрата стійкості може бути викликана:

 • підрізанням схилу для вирівнювання будмайданчика;
 • будівельними роботами, складуванням всіляких матеріалів, що також можуть спричинити вплив на стійкість;
 • високим рівнем вологості ґрунту;
 • сейсмічними процесами;
 • підняттям рівня ґрунтових вод;
 • впливом антропогенних факторів (рух транспорту, механічні впливи на ґрунт тощо);
 • ослаблення структурних зв’язків у складі ґрунту.

Для повноцінного дослідження ділянки під забудову паралельно із здійсненням розрахунків геомеханічної стійкості схилів важливо зробити  аналіз хімічного складу ґрунту і ґрунтових вод.

Методи розрахунків

Наразі, існує багато різних способів розрахунків ступеня  стійкості ґрунту.  Але на практиці  використовується декілька. Перелічимо їх:

 • метод круглоциліндричної поверхні;
 • метод горизонтальних сил Маслова-Берера;
 • графоаналітичний метод Fp.

Зараз немає потреби заглиблюватися  в особливості кожного з цих методів, оскільки ця стаття є оглядовою.

Якщо ви маєте намір побудувати будинок на схилі, в жодному разі не ігноруйте дану процедуру,  адже від цього залежить надійність будівлі і безпека тих, хто перебуватиме в ньому. Компанія «Топограф» готова вам допомогти і розрахувати стійкість схилу чи укосу. Високий рівень кваліфікації спеціалістів, сучасне геодезичне обладнання – все це дозволяє нам надати точні дані і перелік рекомендацій по укріпленню схилу.

Методи розбивки осей та точок споруд

Розмітка осей  і точок будівель і споруд на місцевості є однією із фундаментальних геодезичних послуг в будівництві. Вона полягає у виносі ключових точок  об’єкта із проєктної документації  на територію під забудову. Тут важлива 100-відсоткова точність виносу проєкту в натурі.  Дані точки відіграють вагому роль в процесі будівництва для визначення місця розташування всіх елементів конструкції у чіткій відповідності до проєктної документації. Розмітку можна формально вважати початком основних будівельних робіт.  До виконання розмітки осей і точок спочатку формується проєктна документація, проводяться підготовчі роботи на ділянці. Розмітка вимагає від геодезиста максимальної уваги і професійності. Для якісного виконання проєкту  розміточні роботи виконуються для кожного елемента споруди – фундаменту, опорних конструкцій,  стін, колон тощо. Цей вид робіт окрім громадського  будівництва також виконується при будівництві доріг, промислових об’єктів і навіть при монтажі  великогабаритного обладнання  на різноманітних підприємствах.

Основні способи проведення розміточних робіт

Впродовж багатьох років розвитку геодезії  сформувались декілька основних способів виконання розмітки точок і осей.  Вибір того чи іншого методу залежить від рельєфу місцевості, густоти заселення району забудови, основних параметрів споруди, що будується. Всі ці дані дозволяють визначити найбільш ефективний спосіб проведення розмітки.

Загалом,  для розв’язання даної  геодезичної задачі можна скористатися одним із таких методів:

 • метод створних засічок –  широко застосовується для виносу в натурі точок будівель і споруд, осей монтажних конструкцій і крупного промислового обладнання. Він полягає у визначенні проєктної точки в місці перетину двох створів;
 • метод прямої кутової засічки – цей спосіб дуже рідко застосовується в громадському будівництві. Він є більш затребуваним при зведенні мостів і крупних промислових об’єктів. Його використовують, якщо неможливо виміряти лінії через наявність перешкод або ж тоді, коли точки знаходяться надто далеко одна від одної;
 • метод полярних координат – найбільш раціональний на тих будівельних об’єктах, де немає спеціальної будівельної сітки і в тих місцях, де є можливість здійснити лінійні заміри. Такі заміри виконуються від розміточної основи до потрібних точок споруди. Цей метод надзвичайно ефективний саме на будівельних площадках в густозаселених міських районах, де потрібно визначити червоні лінії;
 • метод прямокутних координат – на відміну від методу полярних координат він застосовується за наявності будівельної сітки на об’єкті. Крім того, в системі координат має бути закладена інформація про розміщення ключових точок. Таким чином, відстань між точками буде дорівнювати різниці координат.

Вище ми перелічили найбільш затребувані методи розмітки осей і точок в роботі геодезиста. Тільки грамотний і досвідчений спеціаліст може визначити, який із методів використати для виконання поставленої задачі. Саме такі співробітники в штаті команди «Топограф».  Якщо Вас  зацікавила  ця  послуга, ми готові запропонувати найбільш вигідні умови співробітництва в Києві і Україні.

Геодезичний моніторинг будівель та споруд

Геодезичний моніторинг будівель і споруд – це комплекс робіт, що проводиться з  метою визначення відхилень і деформацій  спостережуваного об’єкта. Ця послуга надається як на етапах будівництва, так і після введення споруди в експлуатацію. До того ж, даний вид робіт важливий як для великої багатоповерхової будівлі, так і для невеликого приватного будинку чи котеджу. Якісний і професійний моніторинг будівель дозволить виявити відхилення і деформації в конструкції на ранніх етапах будівництва і оперативно усунути всі помилки і негативні процеси. Саме тому дану послугу варто  доручити спеціалістам високого класу. Без перебільшень, саме такими  є співробітники компанії «Топограф». Матеріально-технічна база і досвід наших співробітників дозволяють виконувати спостереження будівель і споруд на найвищому рівні.

Сфери застосування моніторингу

 • Будівництво складних об’єктів архітектури;
 • промислові об’єкти;
 • багатоповерхові житлові будівлі;
 • крупні бізнес-центри і торгові центри;
 • прокладка інженерних мереж і комунікацій;
 • будівництво мостів, тунелів;
 • будівництво автодоріг.

В цілому, послуги моніторингу об’єктів нерухомості актуальні для всіх типів споруд і конструкцій. Адже жоден з об’єктів будівництва не застрахований від виникнення деформацій і відхилень від нормативних документів і інструкцій. Але дана послуга особливо актуальна для об’єктів, що зазнають навантажень з боку техногенних і антропогенних факторів, а також тих, що знаходяться на територіях, де спостерігаються негативні геологічні і сейсмічні процеси.

Основні етапи робіт

Для якісного моніторингу будівель на наявність горизонтального зміщення, усадки, появи тріщин в елементах конструкції і інших деформацій всі роботи і вимірювання проводяться в декілька етапів. Умовно їх можна поділити так:

 • підготовчий етап – збір всієї необхідної документації по об’єкту, вивчення і обробка даних, складання ТЗ на проведення робіт;
 • створення деформаційної мережі – на досліджуваному об’єкті розміщують спеціальні марки і закріплюють їх. Це необхідно для контролю за усадками, горизонтальними зміщеннями несучих конструкцій. Затим  виконується влаштування базових станцій супутникових вимірювань;
 • проведення вимірювань і аналіз виявлених деформацій – найбільш трудомісткий етап робіт. Він полягає у визначенні характеру і розмірів виявлених деформацій. Для цього етапу робіт використовується сучасне обладнання: електронні тахеометри, лазерні сканери, GNSS-приймачі і спеціалізоване програмне забезпечення. Також важливим завданням спеціаліста є пошук причин відхилень і деформацій. Виявляється їх взаємозв’язок з режимом експлуатації будівлі, а також вплив сейсмічних, техногенних, гідрологічних і метеорологічних умов місцевості. Ця інформація допоможе зробити прогноз подальшого розвитку об’єкту;
 • камеральні роботи – підготовка всіх необхідних звітів, надання результатів вимірювання замовнику, а також складання рекомендацій для проведення заходів, спрямованих на усунення дефектів і запобігання їх розвитку.

Геодезичний моніторинг будівель і споруд – це послуга з високою рентабельністю. Якою б не була вартість робіт, вони повною мірою окупляться, адже спостереження дозволяють підвищити поріг стійкості (коефіцієнт  зносостійкості) і в рази продовжити строк експлуатації будівлі без ремонту. А своєчасне виявлення причин деструктивних процесів (тиск на ґрунтову основу, інтенсивність підземних вод, механічні, вібраційні навантаження) дозволяє вчасно запобігти виникненню негативних наслідків для об’єкта нерухомості.

Закріплення мережі реперів

Звертаючись до послуг геодезиста, Вам часто доводиться стикатись з поняттям «репер». Також його ще називають «нівелірний знак». В цій статті ми детально розглянемо, що являє собою процес закріплення репера на місцевості. Репери (від французького слова «repere» – «точка, вихідний знак») – це спеціальні знаки, які закріплюються у визначених місцях на певній ділянці місцевості. В яких саме місцях закріплюються точки репера, спеціалісти визначають нівеліром, а за основу беруться стандартні величини. Кожний закріплений репер обов’язково маркується спеціальним диском,  якому присвоюється індивідуальний номер. Мережа реперів в сукупності входить в склад державної геодезичної мережі. Висоти, помічені реперами, що входять в таку мережу, слугують основними орієнтирами для геодезистів під час виконання топографічної зйомки і інших геодезичних задач.

Галузі застосування

Окрім геодезії репери можуть використовуватися і в інших галузях, наприклад, в науковій діяльності. Для наукових цілей використовують так звані «вікові репери». Вони є різновидністю знаків, які систематизовані і розміщені в чітко встановлених спеціальними інструкціями пунктах. Призначені вони, в основному, для наукових цілей, таких як вивчення гірських порід, моніторинг геологічних і екологічних процесів тощо.

Існують ще два різновиди реперів залежно від дальності їх розміщення один від одного. Так, фундаментальні репери закладаються на відстані 50-80 км, а рядові репери – на відстані 5-7 км на нівелірних лініях всіх класів. Рядові репери можна класифікувати за місцем встановлення на ґрунтові, стінові або гірські (скельні).

Закріплення реперів у будівництві

В геодезичних роботах, що застосовуються в будівництві різноманітних споруд, частота установки реперів, практично не вимірюється кілометрами. Причиною цього є локальний масштаб ділянки під забудову. Геодезична розмітка ділянки, винос осей в натурі і закріплення точок репера на території є початком проведення будівельних робіт. Від масштабу ділянки  і будівельного об’єкта залежить і кількість реперних точок, починаючи з трьох. Кожна має свої координати і свою висотну відмітку, які стануть в нагоді для топографічної зйомки. Точки визначаються координатами Х і У, а висотна точка – Н. Практично, якщо справа доходить до закріплення реперів, то вже виконана осьова розмітка, яка дає дані про координати. Тому геодезисту достатньо лише сфокусуватися на визначенні висоти. Потрібно визначити нижні відмітки кожного із елементів – основи, колон, перекриттів, балок тощо.

Тимчасові і постійні репери

Всі репери, що закріплюються на ділянці, можна розділити на постійні і тимчасові. Тимчасові є тими знаками, які закріплюються виключно на період геодезичних і будівельних робіт. Це можуть бути бетонні, дерев’яні або металеві стовпчики. Постійні репери якраз і входять до складу державної геодезичної мережі і закріплюються надійніше підземно, з розрахунком на те, що прослужать довгі роки.

Ні в якому разі не можна нехтувати точністю закріплення нівелірного знака. Адже від цього, власне, і залежить правильне здійснення подальших проєктних і будівельних робіт. Саме тому закріплення мережі реперів  є  послугою, що потребує спеціальних навиків і досвіду у виконанні  подібних завдань. Компанія «Топограф» готова запропонувати вам свої послуги, адже наш штат – це висококваліфіковані і досвідчені геодезисти, у яких за плечами безліч аналогічних проектів. Ми працюємо в Києві, а також на території всієї України.

Виконавча зйомка підземних комунікацій

Здійснення виконавчої зйомки для підземних комунікацій є складним технологічним процесом. Вона націлена на визначення місця розташування всіх елементів інженерних мереж, до яких належать лінії електропередач, труби для транспортування газу і води, лінії зв’язку та інші важливі комунікації для життєзабезпечення населених пунктів. Головними вимогами до даного виду робіт є висока точність і деталізація.

Зміст

Етапи проведення виконавчої зйомки для інженерних мереж

Типи виконавчої зйомки підземних комунікацій

Виконавча зйомка для підземних комунікацій є складним технологічним процесом. Вона спрямована на визначення місця розташування всіх елементів інженерних мереж, до яких належать лінії електропередач, труби для транспортування газу і води, лінії зв’язку та інші важливі комунікації для життєзабезпечення населених пунктів. Головними вимогами до даного виду робіт є висока точність і деталізація. Мета виконання геодезичної зйомки підземних комунікацій – перевірка відповідності монтажних або ремонтних робіт даним проектної документації.

Етапи виконання виконавчої зйомки для інженерних мереж

Як і будь-яка інша геодезична послуга, цей вид робіт ділиться на декілька етапів. Сюди належать:

 • підготовчі роботи – дослідження ділянки, збір інформації про об’єкт, визначення об’єму робіт, складання кошторису, підготовка і укладання договору на проведення виконавчої зйомки
 • польові роботи – безпосереднє виконання виконавчої зйомки з метою визначення кутів повороту, оглядових люків, засувних кранів, місць розгалуження тощо. Частота кроку зйомки має бути не менше 50 метрів. Також важливо пам’ятати, що виконавча зйомка підземних комунікацій виконується виключно при розритих  траншеях
 • камеральні роботи – підготовка звіту, надання замовнику всіх необхідних даних, оформлення виконавчих креслень.

Типи виконавчої зйомки підземних комунікацій

Тип виконавчої зйомки і характер робіт залежать від об’єкта дослідження. Нижче подається коротка характеристика особливостей виконавчої зйомки різних видів інженерних комунікацій.

Виконавча зйомка інженерних мереж газозабезпечення вимагає скрупульозної уваги і серйозного підходу до роботи, адже правильне виконання даної зйомки вбереже від можливого пошкодження газової труби, прокладеної під землею, а також від витікання газу внаслідок помилок, допущених при монтажі  труб. При виконанні зйомки газопроводів геодезисти передають точні схеми, за якими працівники газових служб наносять розмірні значення глибини прокладання  і положення труби, її діаметр і використані матеріали.

Виконавча зйомка водогонів є не менш важливою, оскільки вона визначає відповідність інженерних комунікацій генеральному плану. Для забезпечення правильного функціонування водовідводів споруди необхідно дослідити глибину промерзання ґрунтів, визначити розміщення колодязя з точками під’єднання і лічильника. Після введення  об’єкта в експлуатацію неможливо змінити розміщення водопровідних труб, тому потрібно провести все дослідження заздалегідь.

Виконавча зйомка каналізації передбачає контроль якості і відповідність проекту робіт з прокладання. Головним параметром при проведенні даних досліджень є висотне значення нижньої частини труби і верхньої частини люка. З допомогою цих координат здійснюється розрахунок відстані між колодязями. Також враховується нахил труби для правильного стоку води і висота дна камери. Без висновків виконавчої зйомки каналізації неможливе введення об’єкта в експлуатацію.

Свої особливості має проведення виконавчої зйомки і для лінійних об’єктів спеціального технічного призначення (трубопроводів для легкозаймистих речовин: нафти, мазуту тощо). Головною ціллю тут є визначення діаметра труб, кутів повороту, а також розміщення пожежних гідрантів, засувок, аварійних випусків тощо.

Компанія «Топограф пропонує Вам свої послуги по здійсненню виконавчої зйомки підземних комунікацій  в межах Києва і на інших територіях України. У нас наявні широка технічна база і необхідний досвід для виконання даного виду робіт. Щоб обговорити деталі, ви можете зв’язатися з нами за одним із вказаних  на нашому сайті номерів по телефону.

Оцифрування зображень у геодезії

Графічні зображення особливо важливі в геодезичних роботах. Саме вони є основними матеріалами, результатами здійснення тих чи інших процедур. Нині створення  графічних зображень технічно оптимізовано завдяки комп’ютеризації всіх сфер діяльності. Передусім це стосується  і інженерної геодезії. Оцифрований варіант карти чи плану , схеми чи креслення значно простіше і швидше розробляти, викреслювати, змінювати і зберігати на відміну від застарілого паперового варіанту з  кресленням, виконаним вручну.  Будь-коли цифровий графічний документ можна роздрукувати, якщо виникла потреба у паперовому носії. До того ж, оцифровування креслень дозволяє істотно скоротити час на виконання робіт.

Переваги оцифровування геодезичних документів

Виконання зображень в геодезії з допомогою спеціальних комп’ютерних програм дають інженерам-геодезистам купу переваг. Щонайперше, їх набагато легше зберігати – не в тубусах і бумажних папках, а в електронному файлі на комп’ютері, зовнішньому носії інформації або ж в хмарному сховищі. Також їх можна редагувати без шкоди для змісту і без великих часових витрат. Оцифроване зображення можна скопіювати необхідну кількість разів. А ще графічне зображення в електронному вигляді легко передається засобами мережі Інтернет  будь куди . І займає цей процес кілька секунд. Цифрування креслень, карт і топопланів також значно спрощує роботу по масштабуванню зображень. Креслення вручну вимагає максимальної уваги і значної кількості часу для дотримання заданого масштабу графічного документа. Натомість використання спеціалізованих комп’ютерних програм (наприклад, AutoGad) не потребує надто копіткої роботи. Ви в будь-який момент можете внести всі необхідні настройки масштабування.

Цифруванню піддаються абсолютно будь-які геодезичні документи. Починаючи від карт місцевості і топографічних планів в різних масштабах (найбільш вживані 1:500, 1:1000) і закінчуючи простішими кресленнями, таблицями тощо.

Особливістю оцифровування геодезичних документів є можливість побудови тривимірних зображень,  що дозволяє більш детально вивчити досліджуваний об’єкт.

Здійснити оцифровку зображень за всіма правилами здатні спеціалісти, які володіють великим досвідом застосування подібних комп’ютерних програм. Вони мають вміти працювати з графічними документами і самим редактором. Швидко і точно виконати цифрування зображень здатні спеціалісти компанії «Топограф». Замовивши дану процедуру, ви можете бути впевненими за збереження ваших графічних документів і зображень. Ця послуга також входить в комплекс геодезичних вишукувань.

Геодезія Тернопіль

Геодезичні вишукування в Тернополі – один з багатьох плідних  напрямків діяльності компанії «Топограф». В самому  місті та  в інших населених пунктах Тернопільської області, ми здійснюємо  повний спектр послуг в галузі геологічних досліджень і геодезії . Ми маємо ґрунтовну матеріально-технічну базу, використовуючи яку, наші досвідчені спеціалісти забезпечать якісне і оперативне виконання окреслених задач.

Перелік геодезичних послуг

Найбільш затребувані послуги геодезиста в Тернополі, коли йдеться про будівництво на ділянці, реконструкцію об’єктів чи благоустрій і опорядження території. В зв’язку з цим виникає потреба у здійсненні цілого комплексу процедур, які допомогли б всебічно вивчити об’єкт.

Щоб розпочати роботи з реконструкції і монтажу, необхідно попередньо виконати топографічну зйомку. Топозйомка виявляє  такі важливі дані, як площа ділянки, особливості рельєфу місцевості, розміщення об’єктів на ділянці. Виконання геодезичної зйомки вимагає від спеціаліста компетентності  і наявності спеціального обладнання. Таким, наприклад, є електронний тахеометр.  Поклавши в основу отримані дані, складають топографічний план, який далі використовується для проектування. Безумовно, ми не обмежуємось наданням  послуг по  топозйомці. Звертаючись до нас, ви можете отримати кваліфіковану допомогу геодезиста в Тернополі для виконання наступних завдань:

 • винесення проекту в натурі;
 • розмітка осей будівлі на ділянці;
 • розрахунок об’ємів земляних робіт в Тернополі;
 • винос репера на монтажні горизонти, а також на дно котлована;
 • геодезична зйомка інженерних комунікацій;
 • виконавча зйомка в Тернополі на всіх етапах будівництва, а також під час введення об’єкта в експлуатацію.;
 • вивірка споруди і окремих її елементів;
 • подеревна зйомка території для складання плану ландшафтного дизайну.

Важливим напрямком нашої діяльності можна вважати і технічні об’єкти – дороги, лінійні об’єкти, промислові підприємства тощо.  Сюди відносяться наступні послуги:

 • розміточні роботи і геодезична зйомка для будівництва доріг і мостів;
 • геодезичні роботи на залізничних об’єктах;
 • геодезичні вишукування гірничовидобувних територій в Тернополі;
 • роботи на водоймах, визначення глибин;
 • визначення крена висотних споруд в Тернополі;
 • нівелірні роботи в ході установки і експлуатації обладнання.

Окрім того, в компанії «Топограф» ви можете замовити кадастрову зйомку, буріння свердловин і аналіз ґрунту.

Геодезична зйомка багатоповерхової будівлі

Проведення геодезичних робіт під час будівництва багатоповерхової споруди є однією з найважливіших задач , виконання якої забезпечує точність і якість всіх етапів будівельних робіт.  Необхідно також систематично проводити геодезичні вишукування і під час експлуатації споруди для запобігання небезпечних явищ. Для багатоповерхових будинків геодезична зйомка особливо важлива, оскільки їх конструкція піддається підвищеним навантаженням і вони значно важчі на відміну від інших типів споруд. Саме тому варто довірити таке завдання професіоналам в галузі геодезії, котрі володіють необхідними навичками і обладнанням для проведення зйомки будівель.

Задачі геодезичної зйомки для багатоповерхової споруди

Геодезична зйомка багатоповерхівок дозволяє своєчасно виявити помилки і неточності будівельних робіт, відхилення від проектної документації під час експлуатації. Через це важливо виконувати зйомку, починаючи від ранніх стадій будівництва (земляні роботи, монтаж, закладка фундаменту) і закінчуючи введенням будівлі в експлуатацію. До того ж, геодезична зйомка багатоповерхової будівлі виконується і для кожного окремого елемента конструкції: фасаду, покрівлі, колон тощо. Але найчастіше до геодезичної зйомки окремих поверхів вдаються уже під час експлуатації будівлі. Підставою цього є перепланування будинку, розширення площі, ремонт, реконструкція або ж просто моніторинг стану будинку. Тобто, геодезична зйомка дозволяє контролювати якість об’єктів нерухомості. Основним пристроєм в арсеналі сучасного геодезиста вважається  електронний тахеометр. Саме він дозволить виявити висотні відмітки, а також оцінити загальний технічний стан будівлі і його елементів.

Результати геодезичної зйомки по поверхах

В результаті проведення геодезичної зйомки замовник отримує плани поверхів і схеми будівлі. Також останніми роками популярністю користуються тривимірні моделі будівель, отримати які можна з допомогою лазерного сканування поверхів. Цей метод забезпечує максимально точний результат, але, водночас, далеко не кожна геодезична компанія в Україні має необхідне обладнання для проведення лазерного сканування.

Замовити послугу поповерхової  зйомки багатоповерхівки ви можете в компанії «Топограф». Наші спеціалісти забезпечать максимальну якість і оперативність проведення виконавчої зйомки як на етапах будівництва, так і  для об’єкту нерухомості, що вже експлуатується.